I møte med deg som gravidDet kan oppleves sårbart å være gravid og få barn. Tid, støtte og omsorg vil kunne gi deg tryggheten til å gå inn i det nye med opplevelsen av mestring.
Vil du lære hvordan du kan forberede deg?
Vil du som partner lære å være gull verdt?
Vil du lære om din nye hverdag med barn så du føler deg trygg?

HER ER FØDSELSKURSET SOM GIR DEG TRYGGHET