Min drøm våkner virkelig på dette eventet: Tenk om jeg kan klare å skape noe helt unikt for de som venter på et barn! Et møtested med den gravide og hennes partner i sentrum som kan gi dem trygghet.